Welkom bij daklekkage Provincie Friesland.

De specialist in het opsporen, repareren, verhelpen van alle soorten daklekkage!

Direct een GRATIS daklekkage OFFERTE aanvragen in Friesland?

De Daklekkage Specialist is actief in heel de provincie Friesland.

Met een reputatie voor vakmanschap en betrouwbaarheid is onze daklekkage specialist dé partner voor alle dak gerelateerde problemen in de prachtige provincie Friesland. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team van experts bieden wij snelle en effectieve oplossingen voor elk type dak lekkage, ongeacht de omvang of complexiteit. Of het nu gaat om een kleine reparatie of een volledige dakrenovatie, onze specialisten begrijpen de unieke behoeften van Friese woningen en gebouwen. We zijn bekend met de diverse dakmaterialen die worden gebruikt in deze regio en passen onze expertise toe om duurzame en hoogwaardige oplossingen te bieden. Onze diensten strekken zich uit over de hele provincie Friesland, van Leeuwarden tot Sneek, van Drachten tot Harlingen en verder. We begrijpen het belang van een snel optreden bij daklekkages om verdere schade te voorkomen. Daarom staan we paraat met een 24/7 noodreparatieservice, zodat we snel ter plaatse kunnen zijn om het probleem te diagnosticeren en op te lossen. Bovendien streven we naar uitmuntendheid in klantenservice. Onze klanten kunnen rekenen op transparante communicatie, eerlijke prijzen en een grondige aanpak van elk project. We geloven in het leveren van kwaliteit en gemoedsrust aan huiseigenaren en bedrijven in Friesland. Als u te maken heeft met een daklekkage of andere dak gerelateerde zorgen in Friesland, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze deskundige daklekkage specialisten zijn er om u te helpen, waar en wanneer u ons nodig heeft.

Daklekkage Friesland De Daklekkage Specialist

A

 • Aalsum
 • Abbega
 • Abbegaasterketting
 • Abbengawier
 • Abbewier
 • Achlum
 • Aegum
 • Aekinga
 • Akkerwoude
 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Allardsoog
 • Allingawier
 • Almenum
 • Anjum
 • Anneburen
 • Appelscha
 • Arkens
 • Arkum
 • Arum
 • Atzeburen
 • Augsbuurt
 • Augustinusga

B

 • Baaiduinen
 • Baard
 • Baarderburen
 • Baburen
 • Baijum
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Ballingbuur
 • Ballum
 • Bandsloot
 • Bantega
 • Bargebek
 • Barrum
 • Bartlehiem
 • Beers
 • Beetgum
 • Beetgumermolen
 • Beetsterzwaag
 • Bergum
 • Berlikum
 • Bernsterburen
 • Birdaard
 • Birstum
 • Blauwhuis
 • Blauwverlaat
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blija
 • Blokken
 • Boteburen
 • Boelenslaan
 • Boer
 • Boijl
 • Boksum
 • Bollingawier
 • Bolsward
 • Bonkwerd
 • Bontebok
 • Boornbergum
 • Boornzwaag
 • Boornzwaag
 • Bornwird
 • Bornwirdhuizen
 • Boteburen
 • Bovenburen
 • Bozum
 • Brantgum
 • Breezanddijk
 • Britsum
 • Britswerd
 • Broek
 • Broeksterwoude
 • Brongerga
 • Buitenpost
 • Buitenstverlaat
 • Buren
 • Buren
 • Burgwerd
 • Burum
 • Buweklooster

C

 • Commissiepolle
 • Cornjum
 • Cornwerd

D

 • Damwoude
 • Dantumawoude
 • De Blesse
 • De Blijnse
 • De Hoeve
 • De Kampen
 • De Knijpe
 • De Laatste Stuiver
 • De Rijp
 • De Tike
 • De Valom
 • De Vlaren
 • De Veenhoop
 • De Wilgen
 • Dedgum
 • Deersum
 • Deinum
 • Delburen
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Dijkshorne
 • Dokkum
 • Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Domwier
 • Dongjum
 • Doniaburen
 • Doniaga
 • Donkerbroek
 • Draaisterhuizen
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Drieboerehuizen
 • Driesum
 • Drogeham
 • Dronrijp

E

 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Edens
 • Ee
 • Eemswoude
 • Eernewoude
 • Eesterga
 • Eestrum
 • Egbertsgaasten
 • Egypte
 • Eilanderbult
 • Elahuizen
 • Elsloo
 • Engelum
 • Engwerd
 • Engwier
 • Engwierum
 • Exmorra
 • Exmorrazijl

F

 • Fatum
 • Ferwerd
 • Ferwoude
 • Finkeburen
 • Finkum
 • Firdgum
 • Flansum
 • Fochteloo
 • Folgeren
 • Follega
 • Folsgare
 • Fons
 • Formerum
 • Foudgum
 • Franeker
 • Friens
 • Frieschepalen

G

 • Gaast
 • Gaasten
 • Gaastmeer
 • Galamadammen
 • Galhoek
 • Garijp
 • Gauw
 • Genum
 • Gerkesklooster-Stroobos
 • Gersloot
 • Giekerk
 • Giekerkerhoek
 • Gietersebrug
 • Goënga
 • Goëngahuizen
 • Goingarijp
 • Gooium
 • Gorredijk
 • Goutum
 • Grauwe Kat
 • Greonterp
 • Groot Medhuizen
 • Grote Wiske
 • Grouw

H

 • Halfweg
 • Hallum
 • Hallumerhoek
 • Hamshorn
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumerhoek
 • Hantumhuizen
 • Hardegarijp
 • Harich
 • Harkema
 • Harkezijl
 • Harlingen
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Haskerhorne
 • Hatsum
 • Haijum
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Hee
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Heide
 • It Heidenskip
 • Hemelum
 • Hemert
 • Hemmemabuurt
 • Hempens
 • Hemrik
 • Hemrikerverlaat
 • Hennaard
 • Herbaijum
 • Hiaure
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hijlaard
 • Hijum
 • Hindeloopen
 • Hitzum
 • Hogebeintum
 • Hollum
 • Holprijp
 • Holwerd
 • Hommerts
 • Hooibergen
 • Hoogzand
 • Hoorn
 • Hoornsterzwaag
 • Hoptille
 • Horne
 • Hornsterburen
 • Horp
 • Houtigehage
 • Huins

I

 • Idaard
 • Idsegahuizum
 • Idserdaburen
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • IJlst
 • IJsbrechtum
 • Indijk
 • Iniaheide
 • Irnsum
 • Itens

J

 • Janssenstichting
 • Janum
 • Jellum
 • Jelsum
 • Jet
 • Jislum 
 • Jonkershuizen
 • Jonkersland
 • Jorwerd
 • Joure
 • Jousterp
 • Jouswerd
 • Jouswier
 • Jubbega derde sluis
 • Jubbega
 • Jutrijp

K

 • Kaard
 • Kampen
 • Katlijk
 • Kerkeburen
 • Kettingwier
 • Kie
 • Kiesterzijl
 • Kimswerd
 • Kingmatille
 • Kinnum
 • Kleine Gaastmeer
 • Kleinegeest
 • Klein Groningen
 • Kleine Wiske
 • Klein Medhuizen
 • Kleine Wieren
 • Kletterbuurt
 • Klooster Anjum
 • Klooster-Lidlum
 • Koehool
 • Kolderwolde
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Kooihuizen
 • Kooisloot
 • Kooiplaats
 • Kootstertille
 • Kornwerderzand
 • Kortehemmen
 • Kortwoude
 • Kortezwaag
 • Koudehuizum
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Koum
 • Kubaard
 • Kuikhorne

L

 • Laad en Zaad
 • Laakwerd
 • Laaxum
 • Landerum
 • Langedijke
 • Langelille
 • Langezwaag
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Legemeer
 • Lekkerterp
 • Lekkum
 • Lemmer
 • Lichtaard
 • Lies
 • Lytshuizen
 • Lioessens
 • Lions
 • Lippenhuizen
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Luchtenveld
 • Luinjeberd
 • Lutjelollum
 • Lutkepost
 • Lutkewierum
 • Luxterhoek
 • Luxwoude

M

 • Maemert
 • Makkinga
 • Makkum
 • Mantgum
 • Marrum
 • Marssum
 • Meilahuizen
 • Menaldum
 • Metslawier
 • Middelburen
 • Midlum
 • Midsburen
 • Midsland
 • Midsland aan Zee
 • Midsland-Noord
 • Miedum
 • Mildam
 • Minnertsga
 • Mirns
 • Moddergat
 • Molenend
 • Molkwerum
 • Morra
 • Moskou
 • Munnekeburen
 • Munnekezijl
 • Murmerwoude

N

 • Naarderburen
 • Nes
 • Niawier
 • Nieuw Buren
 • Nieuwebildtdijk
 • Nieuwebildtzijl
 • Nieuwebrug
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Nieuwe Vaart
 • Nij Altoenae
 • Nij Beets
 • Nijeberkoop
 • Nijega
 • Nijehaske
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijemirdum
 • Nijetrijne
 • Nijezijl
 • Nijhuizum
 • Nijklaester
 • Nijland
 • Noordbergum
 • Noordermeer
 • Noordwolde

O

 • Oenkerk
 • Offingawier
 • Oldeberkoop
 • Oldeboorn
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oosterbierum
 • Oosterend
 • Oosterlittens
 • Oostermeer
 • Oosternijkerk
 • Oosterstreek
 • Oosterwierum
 • Oosterwolde
 • Oosterzee
 • Oosthem
 • Oostmahorn
 • Oostrum
 • Oost-Vlieland
 • Oostwoud
 • Opeinde
 • Ophuis
 • Oppenhuizen
 • Oranjewoud
 • Oud Beets
 • Oude Leije
 • Oude Schouw
 • Oude Terp
 • Oudebildtzijl
 • Oudega
 • Oudehaske
 • Oudehorne
 • Oudemirdum
 • Oudeschoot
 • Oudkerk
 • Oudwoude
 • Ouwsterhaule
 • Ouwster-Nijega

P

 • Paesens
 • Parrega
 • Peins
 • Peperga
 • Petersburg
 • Piaam
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Poppingawier

Q

 • Quatrebras

R

 • Raard
 • Rauwerd
 • Ravenswoud
 • Reidswal
 • Reitsum
 • Ried
 • Rien
 • Rijperkerk
 • Rijs
 • Rijtseterp
 • Rinsumageest
 • Ritsumazijl
 • Rohel
 • Roodhuis
 • Roodeschuur
 • Roodkerk
 • Roordahuizum
 • Roptazijl
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottevalle
 • Rottum
 • Ruigahuizen

S

 • Sandfirden
 • Schalsum
 • Scharneburen
 • Scharl
 • Scharnegoutum
 • Scharsterbrug
 • Scherpenzeel
 • Schettens
 • Schiermonnikoog
 • Schillaard
 • Schingen
 • Schoterzijl
 • Schraard
 • Schrins
 • Schuilenburg
 • Schurega
 • Selmien
 • Sexbierum
 • Siegerswoude
 • Siegerswoude (Tietjerksteradeel)
 • Sijbrandaburen
 • Sijbrandahuis
 • Sint Nicolaasga
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Sintjohannesga
 • Slappeterp
 • Slijkenburg
 • Sloten
 • Smalle Ee
 • Smallebrugge
 • Snakkerburen
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Sonnega
 • Spanga
 • Spannenburg
 • Spannum
 • Spitsendijk
 • Stavoren
 • Steggerda
 • Stiens
 • Striep
 • Stroobos
 • Suameer
 • Suawoude
 • Sumarreheide
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Surhuizumer Mieden

T

 • Tacozijl
 • Tallum
 • Teerd
 • Teijeburen
 • Teerns
 • Teetlum
 • Ter Idzard
 • Terband
 • Tergracht
 • Terhorne
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Teroele
 • Terwispel
 • Terzool
 • Tibma
 • Tichelwerk
 • Truerd
 • Tietjerk
 • Tijnje
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Tjeintgum
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Tolsum
 • Triemen
 • Trophorne
 • Tritzum
 • Twijzel
 • Twijzelerheide
 • Tzum
 • Tzummarum

U

 • Uilesprong
 • Uiteinde
 • Uitwellingerga
 • Ureterp
 • Ureterp aan de Vaart
 • Ungabuurt
 • Ureterperverlaat

V

 • Vaardeburen
 • Veenklooster
 • Veenwouden
 • Veenwoudsterwal
 • Vegelinsoord
 • Veldburen
 • Veneburen
 • Vierhuis
 • Vierhuizen
 • Vijfhuizen 
 • Vijfhuizen
 • Vinkega
 • Visbuurt
 • Vosseburen
 • Vrouwbuurtstermolen
 • Vrouwenparochie

W

 • Waaxens
 • Wammerd
 • Wanswerd
 • Warfstermolen
 • Warga
 • Warns
 • Warstiens
 • Wartena
 • Waskemeer
 • Weidum
 • Welsrijp
 • Welgelegen
 • West aan Zee
 • Westergeest
 • Westerlittens
 • Westernijkerk
 • Westhem
 • Westhoek
 • West-Terschelling
 • Wetsens
 • Wier
 • Wierum
 • Wieuwerd
 • Wijckel
 • Wijnaldum
 • Wijnjeterpverlaat
 • Wijnjewoude
 • Wijns
 • Winsum
 • Wirdum
 • Witmarsum
 • Witveen
 • Wolsum
 • Wolvega
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Wouterswoude
 • Wijtgaard

X

Y

 • Ypecolsga

Z

 • Zandbulten
 • Zandhuizen
 • Zevenbuurt
 • Zuiderburen
 • Zuidereind
 • Zuiderend
 • Zurich
 • Zwaagwesteinde
 • Zwagerbosch
 • Zwarte Haan
 • Zweins

Direct een GRATIS OFFERTE aanvragen in Friesland

Over De Daklekkage Specialist Friesland!

Beschikbaar
1 /7
m2 per maand
0
Werkbussen in Friesland
0
Lekkages per maand
0

Maak kennis met het team uit Friesland!

UW ervaren dakdekker uit Friesland! Reken op hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs! Wanneer u overweegt uw dak te vernieuwen en graag wilt weten wat nu de kosten zijn, kunt u vertrouwen op onze vrijblijvende en transparante offertes. Na een Dak inspectie stellen we een passende prijs op de voor de werkzaamheden, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent en achteraf niet voor onverwachte kosten komt te staan. Heeft u eventueel vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers staan 24/7 per dag voor u klaar om eventueel vragen te beantwoorden. Uiteraard bent u ook altijd welkom op ons kantoor in Friesland voor een bakje koffie!

De daklekkage specialist
Hoofdkantoor
Beoordeling
5/5
De daklekkage specialist
© De Daklekkage Specialist Friesland

Direct een GRATIS offerte aanvragen!

Binnen 1 minuut aangevraagd!

Vraag meteen een vrijblijvende offerte aan om meer te weten te komen over onze service en prijzen.

De Daklekkage Specialist